Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012 (added: 2014-06-27) 

    Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Konik, Marcin; Gruca, Grzegorz; Mróz, Piotr; Szymańska, Beata; Kuźma, Józef; Karpińska-Ochałek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, ...
  • Starożytne źródła koncepcji muzyki sfer w XII w. (added: 2019-06-05) 

    Konik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The theory of “music of the spheres” (musicamundana) introduced by Boethius in his treaty De institutione musica is an original contribution in development of mediaeval theory of music. However, it’s roots trace back to ...