Now showing items 1-19 of 19

 • Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiegiej dekady XXI w. (added: 2019-04-15) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The crisis of the euro zone has revealed both weaknesses in EU member states economies and structural errors in the EMU. With its escalation, France and Germany have joined together to repair the euro zone. German demands ...
 • Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech (added: 2019-04-17) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Opracowanie skrótowo przedstawia konsekwencje w Niemczech japońskiej katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie 11 marca 2011 r. Utrzymujące się od kilku miesięcy trudności w jej opanowaniu przyspieszyły ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2011 (Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych) (added: 2014-06-16) 

  Chucherko, Justyna; Czaja, Jan; Cziomer, Erhard; Diawoł, Anna; Fiałek, Sandra; Habas, Paulina; Lasoń, Marcin; Modrzejewska, Magdalena; Piziak-Rapacz, Anna; Stankiewicz, Jakub; Ślusarczyk, Magdalena; Vanevska, Katarzyna; Bainczyk, Magdalena; Khalifa, Jasmin; Mäkinen, Harri; Milenkovic-Kerkovic, Tamara; Fałowski, Janusz; Banach, Marian; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Prezentowany tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką nowych zagrożeń i wyzwań, stanowiących tło współczesnych stosunków międzynarodowych, zarówno w kontekście ...
 • Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność (added: 2019-04-23) 

  Żukrowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Artykuł skupia się na ewolucji pojęcia populizmu w warunkach kryzysu 2007/2008+ w grupie nowych państw członkowskich UE (tzw. grupa potransformacyjna). Chodzi tu o pokazanie naturalnych dla tych krajów ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 : Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia (added: 2017-07-27) 

  Podolec, Barbara; Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław; Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika; Láczay, Magdolna; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Świętek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Opracowanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom finansów, ekonomi oraz edukacji zawodowej wobec współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Siedem artykułów w nim zawartych zostało podzielone na trzy główne ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański:, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011 (added: 2014-04-30) 

  Waniek, Danuta; Piechota, Grażyna; Godowska, Magdalena; Momot, Magdalena; Majorek, Marta; du Vall, Marta; Pomykalska, Beata; Rydliński, Bartosz; Janik, Krzysztof; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Publikowane teksty dotykają szerokiej płaszczyzny rozważań politologicznych. Pole badawcze zakreślić należy poczynając od uwarunkowań rodzimej polityki, poprzez zagadnienia społeczno--gospodarcze, a skończywszy na kwestiach ...
 • Planowanie rozwoju gospodarczego w Arabii Saudyjskiej (added: 2019-05-22) 

  Walczuk, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Królestwo Arabii Saudyjskiej powstało w 1932 r. Jego rozwój ekonomiczny przez pierwsze 40 lat był ograniczony ze względu na niedobór środków finansowych. Zintensyfikowana eksploatacja ropy naftowej, głównego źródła ...
 • Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich (added: 2019-04-23) 

  Bujwid-Kurek, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Bałkany Zachodnie to określenie relatywnie nowe, po raz pierwszy zostało bowiem użyte w 1998 r. podczas szczytu Rady Europy w Wiedniu i odtąd już na stałe wpisane zostało do siatki pojęciowej właściwej dla Unii Europejskiej. ...
 • Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata (added: 2018-05-17) 

  Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji miast na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zlokalizowane są w Europie Wschodniej. Na arenie międzynarodowej dominują ...
 • Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-12) 

  Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The social protests in the Middle East states (including Egypt) – so called Arab Spring – were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, ...
 • Przemiany polityczne i gospodarcze w Jordanii po 1989 r. (added: 2019-05-13) 

  Obeidat, Hayssam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "„Rewolucja chleba" w 1989 r. wymusiła na władzy jordańskiej przeprowadzenie gruntownych reformjiolityczno-gospodarczych i demokratycznych. Eksperci i analitycy zwyklyiazywać je „przemianami demokratycznymi", ...
 • Rozwój gospodarczy Jemenu po zjednoczeniu (added: 2019-05-22) 

  Pikulski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Jemen jest kolebką najstarszych cywilizacji zwanych południowoarabskimi. Od X wieku p.n.e. istniały tu silne państwa (Saba, Himjar), które swój dobrobyt opierały na handlu tranzytowym z Indiami i Afryką Wschodnią oraz ...
 • Specjalne strefy ekonomiczne Chin – Europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy (added: 2019-04-24) 

  Kania, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Kiedy w 1980 r. w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (władze związku 17 sierpnia 1980 r. ogłosiły 21 postulatów, z których żaden nie dotyczył ...
 • Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego (added: 2017-03-24) 

  Biernat, Tadeusz; Banasik, Katarzyna; Pawlik, Renata; Biernat, Jakub; Kumela-Romańska, Magdalena; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Gryglik, Dariusz; Damasiewicz, Agnieszka; Kościelniak, Grzegorz; Poździoch, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W prezentowanym tomie znalazły się eseje, o których można powiedzieć, że są, w pewnym stopniu, reprezentatywne dla trzech nurtów rozważań. Dotyczy to kwestii wartości, instytucji prawnych i elementów systemu prawnego, ...
 • Stan i wyzwania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Białorusi (added: 2019-04-30) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: "Białoruś zajmuje niezwykle istotne miejsce w polityce zagranicznej zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Unii Europejskiej, dążącej do stworzenia bezpiecznego pierścienia krajów partnerskich na swoich zewnętrznych ...
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza mniejszości ladyńskiej w południowym Tyrolu we Włoszech (added: 2019-05-13) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W dobie unifikacji i globalizacji przykuwa uwagę niesłabnący fenomen żywotności mniejszości etnicznych, językowych i narodowych. Wbrew podnoszonym obawom, procesy zj ednoczeniowe na kontynencie europej skim nie odebrały, ...
 • Sytuacja społeczno-polityczna w Jemenie po odejściu prezydenta Saliha (added: 2019-04-12) 

  Wolańska, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Yemen is a country which belongs to the world’s poorest regions. Constant civil wars, instability of employment, lack of education and healthcare as well as widespread famine, are only some of the major problems which ...
 • Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970–2000 (added: 2019-04-25) 

  Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Z wprowadzenia: "Ross Garnaut w swoim raporcie z 1989 r. „Australia and the Northeast Asian Ascendancy” wykazał, że w związku z rozwojem gospodarczym Azji, rejon ten stał się punktem zainteresowania Australii. Obszar ...