Now showing items 1-20 of 29

 • Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania (added: 2019-07-01) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Ze wstępu: "Rozwój gospodarki opiera się w dużej mierze na rozwoju nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Firmy działające w branżach wykorzystujących zaawansowane technologie są często siłą napędową także ...
 • Deutsche Rufilandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Kontinuitat und Wandel (added: 2019-05-17) 

  Meier, Christian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Fiir das starkę offentliche Interesse des In- und Auslands an der deutschen Russlandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind hauptsachlich vier Griinde mafigeblich. Ein erster Grund ist der im November 2005 vollzogene ...
 • Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiegiej dekady XXI w. (added: 2019-04-15) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The crisis of the euro zone has revealed both weaknesses in EU member states economies and structural errors in the EMU. With its escalation, France and Germany have joined together to repair the euro zone. German demands ...
 • Funkcja promocyjna prawa pracy - co może oznaczać w zglobalizowanej gospodarce i co można zrobić, aby była skuteczniej realizowana (added: 2020-02-11) 

  Walczak, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Chcąc odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule niniejszego opracowania, muszę na wstępie przedstawić moje rozumienie zawartych w nim pojęć. Jest to niezbędne, gdyż różne ich interpretacje w literaturze przedmiotu ...
 • Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech (added: 2019-04-17) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Opracowanie skrótowo przedstawia konsekwencje w Niemczech japońskiej katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie 11 marca 2011 r. Utrzymujące się od kilku miesięcy trudności w jej opanowaniu przyspieszyły ...
 • Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa - pojęcie i zakres (added: 2019-06-25) 

  Dołhasz, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Dynamiczny rozwój rynku i gospodarki zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania nowych sposobów zdobywania klienta, aby osiągnąć a następnie umacniać swoją pozycję na rynku. Integralnym instrumentem w ramach ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2011 (Konflikty i współpraca we współczesnych stosunkach międzynarodowych) (added: 2014-06-16) 

  Chucherko, Justyna; Czaja, Jan; Cziomer, Erhard; Diawoł, Anna; Fiałek, Sandra; Habas, Paulina; Lasoń, Marcin; Modrzejewska, Magdalena; Piziak-Rapacz, Anna; Stankiewicz, Jakub; Ślusarczyk, Magdalena; Vanevska, Katarzyna; Bainczyk, Magdalena; Khalifa, Jasmin; Mäkinen, Harri; Milenković-Kerković, Tamara; Fałowski, Janusz; Banach, Marian; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Kubiak, Hieronim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Prezentowany tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką nowych zagrożeń i wyzwań, stanowiących tło współczesnych stosunków międzynarodowych, zarówno w kontekście ...
 • Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność (added: 2019-04-23) 

  Żukrowska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Artykuł skupia się na ewolucji pojęcia populizmu w warunkach kryzysu 2007/2008+ w grupie nowych państw członkowskich UE (tzw. grupa potransformacyjna). Chodzi tu o pokazanie naturalnych dla tych krajów ...
 • Leibniz o państwie i gospodarce (added: 2019-06-27) 

  Rosicka, Janina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Leibniz nie jest zaliczany do grona filozofów poświęcających uwagę sprawom gospodarczym. Jedynie Schumpeter w swojej History o f Economic Analysis odwołuje się do Leibniza, ale widzi w nim filozofa i matematyka. ...
 • Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych III RP (added: 2019-06-24) 

  Stępień, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Zagadnienie roli państwa w gospodarce, jak to pokazuje choćby przykład planu Balcerowicza, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. W pierwszej przedmiotem analizy może być zakładany przez dane ugrupowanie kształt ustroju ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2017 : Ekonomia, finanse i edukacja zawodowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane zagadnienia (added: 2017-07-27) 

  Podolec, Barbara; Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław; Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika; Láczay, Magdolna; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Świętek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: Opracowanie zostało poświęcone wybranym zagadnieniom finansów, ekonomi oraz edukacji zawodowej wobec współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Siedem artykułów w nim zawartych zostało podzielone na trzy główne ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2007 : Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka (added: 2014-06-17) 

  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; Kapiszewska, Maria; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Gajewski, Andrzej; Szopa, Przemysław; Czerniak, Jacek; Michalska, Barbara; Kostuch, Ryszard; Kopeć, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2011 (added: 2014-04-30) 

  Waniek, Danuta; Piechota, Grażyna; Godowska, Magdalena; Momot, Magdalena; Majorek, Marta; du Vall, Marta; Pomykalska, Beata; Rydliński, Bartosz; Janik, Krzysztof; Wojniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Publikowane teksty dotykają szerokiej płaszczyzny rozważań politologicznych. Pole badawcze zakreślić należy poczynając od uwarunkowań rodzimej polityki, poprzez zagadnienia społeczno--gospodarcze, a skończywszy na kwestiach ...
 • Planowanie rozwoju gospodarczego w Arabii Saudyjskiej (added: 2019-05-22) 

  Walczuk, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Królestwo Arabii Saudyjskiej powstało w 1932 r. Jego rozwój ekonomiczny przez pierwsze 40 lat był ograniczony ze względu na niedobór środków finansowych. Zintensyfikowana eksploatacja ropy naftowej, głównego źródła ...
 • Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Sekcja: Handel zagraniczny i amerykanistyka (added: 2020-04-21) 

  Budzowski, Klemens; Batut, Magdalena; Świerczyńska, Jowita; Czermińska, Małgorzata; Czubek, Henryk; Drobny, Paweł; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Koyanecka, Maria; Laidler, Paweł; Majoros, Andras; Mesjasz, Lidia; Polecany, Tadeusz; Skawińska, Mirosława; Szymanik, Ewa; Ślusarczyk, Magdalena; Tonta, Rachela; Wordliczek, Łukasz; Zębala, Elżbieta; Zysk, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Przemowa: "IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej S2koły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obradowała od 30 maja do 1 czerwca 2004 roku. W tym roku uczestniczyło w niej ponad 150 naukowców z ośrodków akademickich: ...
 • Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich (added: 2019-04-23) 

  Bujwid-Kurek, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Bałkany Zachodnie to określenie relatywnie nowe, po raz pierwszy zostało bowiem użyte w 1998 r. podczas szczytu Rady Europy w Wiedniu i odtąd już na stałe wpisane zostało do siatki pojęciowej właściwej dla Unii Europejskiej. ...
 • Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata (added: 2018-05-17) 

  Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji miast na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zlokalizowane są w Europie Wschodniej. Na arenie międzynarodowej dominują ...
 • Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-12) 

  Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The social protests in the Middle East states (including Egypt) – so called Arab Spring – were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, ...
 • Przemiany polityczne i gospodarcze w Jordanii po 1989 r. (added: 2019-05-13) 

  Obeidat, Hayssam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "„Rewolucja chleba" w 1989 r. wymusiła na władzy jordańskiej przeprowadzenie gruntownych reformjiolityczno-gospodarczych i demokratycznych. Eksperci i analitycy zwyklyiazywać je „przemianami demokratycznymi", ...
 • Rozwój gospodarczy Jemenu po zjednoczeniu (added: 2019-05-22) 

  Pikulski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Jemen jest kolebką najstarszych cywilizacji zwanych południowoarabskimi. Od X wieku p.n.e. istniały tu silne państwa (Saba, Himjar), które swój dobrobyt opierały na handlu tranzytowym z Indiami i Afryką Wschodnią oraz ...