Now showing items 1-1 of 1

  • Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku (added: 2019-05-13) 

    Sprengel, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Ze wstępu: "Od chwili odkrycia Australii w 1788 roku przełomowym okresem w jej rozwoju, zarówno politycznym jak i gospodarczym, była 2. połowa XIX wieku. Za początek tego okresu przyjmuje się rok 1851, kiedy to w Nowej ...