Now showing items 1-2 of 2

  • Entropy versus adaptive dynamics: contemporary conflict and its implications for the nato doctrine evolution (added: 2019-04-05) 

    Szymański, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Ostatnia dekada historii Sojuszu Północnoatlantyckiego wypełniona była wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali różnorodności, co stało się przyczyną strategicznej debaty zainicjowanej na szczeblach polityczno-wojskowych ...
  • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 (added: 2016-06-21) 

    Bieniek, Mieczysław; Bryk, Andrzej; Patalong, Piotr; Kręcikij, Janusz; Cziomer, Erhard; Skulimowski, Mariusz; Mazur, Sławomir; Ostrowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    “National and International Security in Contemporary Changing Reality” is a compelling, must-read work for those who study and try to gain a better understanding of today’s national and international security environment. ...