Now showing items 1-1 of 1

  • Funkcja kontrolna sejmowych komisji śledczych i przedmiot tej kontroli (added: 2020-02-12) 

    Bartoszewicz, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "W polskim systemie prawnym jednym z ważniejszych organów kontrolujących działalność administracji publicznej jest Sejm RP (druga izba parlamentu - Senat, ma znacznie skromniejsze możliwości kontrolowania administracji). ...