Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (added: 2019-05-08) 

    Mucha, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Uwagi wstępne: "Stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki ma unikalny charakter we współczesnym świecie, który wynika z międzynarodowej roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych jako jedynego globalnego mocarstwa ...
  • Ratownictwo wodne w Polsce - wstep do analizy krytycznej (added: 2019-02-06) 

    Michniewicz, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Ratownictwo wodne w Polsce jest jednym z obowiązków państwa, który nie ma zapewnionego czytelnego schematu finansowania. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych scedowane zostało na zarządzających i podmioty ...