Now showing items 1-8 of 8

 • Autorytarna demokracja w Malezji. Ewolucja systemu politycznego w latach 1969-2004 (added: 2019-05-22) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Nie można bez zastrzeżeń zaakceptować pojawiających się często w literaturze przedmiotu opinii, według których malezyjski system polityczny to „łagodny autorytaryzm”. Pewnym usprawiedliwieniem dla takiego stanowiska ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 3 (XLIV): Wyzwania dla bezpieczeństwa w dwudziestą rocznicę zamachu na World Trade Center (added: 2021-07-30) 

  Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej; Lindahl, Sondre; Kraj, Kazimierz; Strzelecki, Michał; Gacek, Łukasz; Mydel, Rajmund; Partow, Negar; Buemberger, Raymond John; Johanson, Terry; Quero, Felipe; Issa, Alex; Białas, Tomasz; Wojcik, Ray; Suderio, Elmer; Wiśnicki, Jarosław; Kuśmirek, Karolina; Marcinkowski, Tomasz; Sikorski, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From Introduction: "This issue is different from all previous ones. Thus, an introduction to it needs to be different from earlier ones. There has to be a place for reflection, which used to be included in an interview ...
 • Ewolucja i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku. Implikacje dla polityki zagranicznej (added: 2019-05-13) 

  Zajączkowski, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Rządy nacjonalistycznej hinduistycznej koalicji pod przywództwem Indyjskiej Partii Ludowej (Bharątiya Janata Party, BJP), hasła powrotu do tradycji hinduskiej, a ściślej do ideologii hindutwy, wzrost znaczenia^ nacjonalizmu ...
 • Ideologia Hezbollahu i jej ewolucja w latach 1982–2009 (added: 2019-04-23) 

  Dziedzic, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Szyici w Libanie do połowy lat 70. XX w. nie byli aktywni społecznie i politycznie. W efekcie południe kraju i dolina Al-Bika, gdzie zamieszkuje ta grupa religijna, pozostawało słabo rozwinięte pod względem gospodarczym ...
 • Przegląd algorytmów ewolucyjnych i ich zastosowań (added: 2014-06-20) 

  Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Algorytmy ewolucyjne, których działanie w sztucznym środowisku naśladuje procesy powstawania kolejnych pokoleń w środowisku naturalnym, i związane z nim obliczenia to dział sztucznej inteligencji. W związku z rozwojem prac ...
 • Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI wieku (added: 2019-05-17) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Ze wstępu: (...) "Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych uwarunkowań i najważniejszych przejawów mniejszej (deklarowanej) roli Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI w. w stosunku do ostatniej ...
 • Stanowisko Niemiec wobec reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ (added: 2019-05-20) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z uwag wstępnych: "Postulaty reformy ONZ pojawiają się już od dawna zarówno ze strony państw członkowskich i administracji ONZ, jak też licznych ekspertów. Znacznie nasiliły na początku lat 90. XX w. w kontekście ...
 • War in the Era of the Sum of All Fears and the Monopolization of the Information Space (added: 2021-08-30) 

  Kubiak, Krzysztof; Czarny, Roman S. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł zawiera rozważania dotyczące wpływu dwóch wymiarów rewolucji informacyjnej na przebieg konfliktów zbrojnych. Autorzy poddają refleksji teoretycznej dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz dominującą pozycję ...