Now showing items 1-2 of 2

  • Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna (added: 2018-06-20) 

    Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Celem artykułu jest przedstawienie genezy, historii, struktury i funkcji Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, i jej znaczenia w strukturze komponentów rezerwowych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz dla całego ...
  • The soul of a nation: American Civil Religion after 9/11 (added: 2019-04-29) 

    McClay, Wilfred M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "In the immediate wake of the terrorist attacks of September 11, 2001, Americans suddenly found themselves faced with an unexpected choice between radically different perspectives on the proper place of religion in modern ...