Now showing items 1-4 of 4

 • Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji (added: 2019-04-15) 

  Wiciarz, Krystian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Wewnętrzna polityka państw względem mniejszości etnicznych i narodowych może przyjmować rozmaite kształty. Z jednej strony istnieje silna tendencja dążąca do zagwarantowania mniejszościom równych praw i przywilejów, z ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Szwaja, Jacek Z.; Kościelniak, Grzegorz; Jaśkowiec, Dominik; Huras, Agnieszka; Rej, Anna; Słowik, Dominik; Polaczek-Bigaj, Marta; Kargol, Anna; Gajda, Agnieszka; Pindel, Kamil; Głuchowski, Jan; Kosikowski, Cezary; Litwińczuk, Hanna; Głuchowski, Jan; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Mastalski, Ryszard; Ofiarski, Zbigniew; Ruśkowski, Eugeniusz; Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Przesłanki sprawnej administracji publicznej (added: 2019-06-12) 

  Zieliński, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Administracja publiczna jest zjawiskiem wielowymiarowym. Jej funkcje, zadania i sposoby zorganizowania są powiązane z ogólną organizacją społeczeństw poszczególnych państw i wraz z nią ulegają przemianom. Ich kierunek ...
 • Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat (added: 2020-11-17) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2019)
  "Pojęcie autonomii, a także decentralizacji, wiąże się z władztwem finansowym. Zastosowanie znajduje zasada ograniczonego władztwa podatkowego zdeterminowana konstytucyjną zasadą uchwalania podatków i innych danin publicznych ...