Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2013 (added: 2014-11-20) 

    Chodyński, Andrzej; Sęk, Andrzej; Cywa-Fetela, Krystyna; Witański, Mateusz; Woda, Stanisław; Ciechanowski, Grzegorz; Chrobak, Piotr; Jasiński, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  • Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych (added: 2020-01-28) 

    Witański, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza do polskiego prawa pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Przez to pojęcie rozumie się ochronę danych telekomunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są jednak zestawienia ...