Now showing items 1-1 of 1

  • Mind the gap: The New Culture Wars (added: 2019-04-10) 

    Kołakowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Autorka stawia pytanie, czy możliwe jest zracjonalizowanie dyskursu o wojnach kulturowych w taki sposób, aby krańcowa polaryzacja opinii została zredukowana do zrównoważonego dyskursu akademickiego. Zastanawia się także, ...