Now showing items 1-1 of 1

  • Źródła prawa administracyjnego w cesarstwie rosyjskim (added: 2020-02-20) 

    Smyk, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Funkcjonowanie mechanizmu prawodawczego rosyjskiej monarchii absolutnej i związana z nim problematyka źródeł prawa stanowiły i stanowią do dnia dzisiejszego zagadnienie budzące wiele kontrowersji. Przyczyna tego stanu ...