Now showing items 1-1 of 1

  • Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną (added: 2019-06-27) 

    Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Wyzwania, jakie niosą inteligencji nowe czasy, wiążą się z kwestią jej tożsamości, roli społecznej i wreszcie samego istnienia jako odrębnej, rozpoznawalnej, niezbędnej, niezastąpionej i społecznie akceptowanej kategorii. ...