Now showing items 1-2 of 2

  • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu (added: 2020-01-28) 

    Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Sahel jest regionem o strategicznym znaczeniu. Z punktu widzenia geograficznego stanowi granicę między „białą Afryką Północną" i „czarną Afryką Subsaharyjską". Z punktu widzenia politycznego to obszar, w którym zderzają ...
  • Niewolnictwo w Sudanie, Maroku i Mauretanii (added: 2019-05-13) 

    Zamojska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Z wprowadzenia: "Niewolnictwo w Afryce istniało od wieków. Było powszechnie akceptowane zarówno wśród afrykańskiej społeczności animistycznej, muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej. Niezależnie od skali zjawiska, nie ...