Now showing items 1-2 of 2

  • Organised Crime in the Slovak Republic (added: 2019-05-08) 

    Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    W artykule opisano problem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi oraz odniesiono się do dokonanych w Republice Słowackiej w 2005 r. zmian przepisów prawa dotyczących tych przestępstw. W ramach badań przeprowadzono ...
  • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 2 (23), 2018 (added: 2019-05-07) 

    Maciąg, Zbigniew; Czaja, Jan; Cyrul, Wojciech; Hałucha, Wiesław; Balwicki, Łukasz; Balwicka-Szczyrba, Małgorzata; Strémy, Tomáš; Hangáčová, Natália; Turay, Lukáš; Więzowska-Czepiel, Beata; Szolc-Nartowski, Bartosz; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Flisek, Karol; Piwowarska, Kinga; Dytko, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)