Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2004 (added: 2014-07-14) 

    Blachnicki, Bogusław; Wojtowicz, Mirosław; Szymańska, Agnieszka; Świderski, Paweł; Malec, Dorota; Cichoń, Paweł; Nagy, Stanisław; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Kowalczyk-Hoyer, Barbara; Pietrzyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Malinowski, Maciej; Kilian, Stanisław; Szymańska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  • Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej (added: 2019-06-26) 

    Szymańska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Współcześnie nikt nie jest w stanie korzystać wyłącznie z informacji z pierwszej ręki. Dotyczy to zwłaszcza sfery politycznej naszego życia, niezwykle złożonej i rozgrywającej się w świecie dla odbiorcy najczęściej ...