Now showing items 1-10 of 10

 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 3 (XLVIII): The Total Defence 21st century.COM – building a resilient society (added: 2022-12-08) 

  Lasoń, Marcin; Klisz, Maciej; Elak, Leszek; Jones, Derek; Love, J. Bryant; Borkowski, Robert; Reczkowski, Robert; Lis, Andrzej; Czarny, Roman S.; Kubiak, Krzysztof; Michalak, Artur; Bonomi, Nicola; Bergonzini, Stefano; Majchrowska, Elżbieta; Wiśniewska-Paź, Barbara; Polko, Paulina; Mehan, Brian; Fiala, Otto C.; Allers, Edgars; Śliwa, Zdzisław; Fabian, Sandor; Johanson, Terry; Grzela, Joanna; Bērziņš, Jānis; Stringer, Kevin D.; Issa, Alex; Grandi, Marco Massimo; Łazarek, Sławomir; Lipert-Sowa, Monika; Lakomy, Miron; Kuśmirek, Karolina; Marcinko, Marcin; Matyók, Thomas; Zajc, Srečko; Pieczywok, Andrzej; Czornik, Katarzyna; Urych, Ilona; Leśniewski, Zbigniew; Lech, Kamila; Laskowski, Mirosław; Pietrzak, Patrycja; Czernik, Paulina; Halicka, Barbara; Ostolski, Paweł Rafał; Marek, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Introduction: "When we started working on the issue entitled “The Total Defence 21st century. COM – building a resilient society”, we did not know then how topical this issue would become. We were aware of its importance, ...
 • Economic defence as one of the pillars of total defence – the case of RTAs as an instrument of strengthening the EU’s competitiveness on foreign markets (added: 2022-12-14) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
  Dynamic changes taking place in the global economy make it necessary to function in a complex and unstable economic environment, to which economies must constantly adapt. This compels entities such as the European Union ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2 (XVI) Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw (added: 2020-04-16) 

  Bombińska, Elżbieta; Czermińska, Małgorzata; Hajdukiewicz, Agnieszka; Majchrowska, Elżbieta; Pluciński, Eugeniusz M.; Starzyk, Kazimierz; Zysk, Wojciech; Adamczyk, Natalia; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Tkach, Liudmyla; Molo, Beata; Paterek, Anna; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Z wprowadzenia: "Handel międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla współpracy polityczno-gospodaczej państw oraz innych struktur w kontekście ich powiązań dwu- i wielostronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej. W toku ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XV), 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne) (added: 2019-06-29) 

  Paterek, Anna; Serricchio, Fabio; Malinowski, Krzysztof; Żarna, Krzysztof; Przybylska-Maszner, Beata; Klisz, Maciej; Malczyńska-Biały, Mira; Diawoł-Sitko, Anna; Zdanowski, Jerzy; Koźbiał, Krzysztof; Brataniec, Katarzyna; Wróblewski, Bartosz; Lasoń, Marcin; Zdziech, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Z wprowadzenia: "Niniejszy czwarty tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” podejmuje próbę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową, zweryfi kowania teoretycznych podstaw, pozwalających ...
 • Mega-regional blocs in global trade – from noodle bowl to jigsaw puzzle – the RCEP case (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016)
  The proliferation of RTAs in Asia is a response to trade regionalism in other parts of the world as well as an answer to the slow progress in Doha negotiations, within the World Trade Organization (WTO), which clearly ...
 • Perspektywy działalności Światowej Organizacji Handlu w obliczu nowych tendencji w handlu światowym – efekty XI Konferencji Ministerialnej WTO (added: 2019-06-29) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od 2016 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) liczy już 164 członków, reprezentujących ponad 98% handlu światowego. Na jej forum, od 2001 r., trwa runda wielostronnych negocjacji handlowych, której rozpoczęcie uzgodniono ...
 • Perspektywy rozwoju stosunków handlowych Polski z Kanadą w świetle umowy CETA (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017)
  Trwające ponad pięć lat negocjacje w sprawie umowy CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) między UE a Kanadą zaowocowały podpisaniem porozumienia z końcem 2016 r. Wynikająca z umowy planowana eliminacja barier ...
 • TTIP a WTO: szansa czy zagrożenie? (added: 2018-11-16) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at multilateral level. Finding common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their capabilities, ...
 • Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako nowy wymiar wzajemnych relacji handlowych. Wnioski dla Polski (added: 2020-04-20) 

  Majchrowska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Negotiations lasting since 2013 on EU–Japan Economic Partnership Agreement finally resulted in contract conclusion in July, 2018. It has been the fourth agreement of the new generation concluded by the EU and an Asian ...
 • Will TPP undermine the multilateral trading system? (added: 2020-10-19) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
  A crucial factor of ever-growing regionalization of the world trade is the lasting negotiation impasse at the multilateral level. Finding a common ground among all WTO members has proven to be a task beyond their ...