Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 4, 2012 (added: 2014-05-14) 

    Choromańska, Agnieszka; Porwisz, Monika; Budzowski, Artur; Raźniak, Piotr; Czermińska, Małgorzata; Kozaczyński, Waldemar; Rotter, Tadeusz; Láczay, Magdalena; Stańczyk, Jerzy; Domin-Kuźma, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  • Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (added: 2020-01-29) 

    Choromańska, Agnieszka; Porwisz, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Przedsięwzięcia podejmowane w związku z Euro 2012 miały na celu osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawiska przestępczości 1 chuligaństwa na imprezach masowych. Przestępczość tego typu ...