Now showing items 1-3 of 3

 • Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku (added: 2019-05-14) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z zasadniczych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej każdego państwa. Rosnące wyzwania związane z zagrożeniami, które niosą ze sobą międzynarodowe ...
 • Polacy na Półwyspie Arabskim w XIX wieku (added: 2019-05-22) 

  Bakalarz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W średniowiecznej Polsce źródłem wiadomości o Arabach była przede wszystkim Biblia. To także chrześcijaństwo skłaniało Polaków do podróży na Wschód, głównie do Ziemi Świętej (w celu odbycia pielgrzymki). Niektórzy polscy ...
 • Polacy w Libii (added: 2019-05-22) 

  Jarecka-Stępień, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Wśród wielu krajów arabskich Libia cieszyła się u polskich podróżników mniejszym zainteresowaniem. Prawdopodobnie przyczyn należy szukać w jej położeniu geograficznym. Leżąc między dwoma historycznie tak bogatymi krajami, ...