Now showing items 1-1 of 1

  • Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych (added: 2015-07-05) 

    Ogiela, Kinga
    Urazy klatki piersiowej stanowią poważny problem i dotykają głównie ludzi młodych, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Urazy te dzieli się na tępe, które mogą uszkodzić narządy klatki piersiowej i brzucha oraz ...