Now showing items 1-1 of 1

  • Niewolnictwo we współczesnej Afryce. Zarys problematyki (added: 2019-05-13) 

    Kraśniewski, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Niewolnictwo i handel ludźmi od wieków są obecne w historii ludzkości. Zjawisko wykorzystywania słabszych grup społecznych nie ograniczało się do jednego kręgu kulturowego - rozwij ało się niezależnie na wszystkich ...