Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2005 : Wolność - Własność - Władza. Dylematy doktryny i praktyki (added: 2014-07-04) 

    Laidler, Paweł; Daniel, Krystyna; Szlachta, Bogdan; Kimla, Piotr; Sala-Szczypiński, Marcin; Balicki, Marek; Bombała, Bronisław; Chlipała, Monika; Laskowski, Piotr; Maliszewska-Nienartowicz, Justyna; Ryland, Diane; Marišová, Eleonóra; Citkowska-Kimla, Anna; Feczko, Piotr; Pulit, Anna; Biernat, Tadeusz; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Niniejszy numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” tworzy zbiór artykułów poświęconych w całości tematowi „Wolność, własność, władza - dylematy doktryny i praktyki”1.
  • Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej (added: 2019-06-21) 

    Maliszewska-Nienartowicz, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Zasada proporcjonalności została rozwinięta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: Trybunału) jako odpowiedź na potrzeby wspólnotowego porządku prawnego. W istocie nie było bowiem takiej normy ...