Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 2, 2012 (added: 2014-05-14) 

  Chorośnicki, Michał; Gacek, Łukasz; Szot, Wiesław; Hać, Ryszard; Kwieciński, Mirosław; Liber, Janusz; Wojtycza, Janusz; Lasoń, Marcin; Ibek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka nr 1, 2014 (added: 2016-05-12) 

  Chodyński, Andrzej; Lewandowski, Remigiusz; Flak, Krzysztof; Gacek, Tomasz; Liber, Janusz; Sęk, Andrzej; Grzywna, Zbigniew; Pilżys, Jan; Sobol-Kołodziejczyk, Piotr; Zieliński, Marek; Wargacka, Alicja; Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi (added: 2019-05-27) 

  Liber, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Celem przedmiotowego artykułu jest ukazanie roli kontrwywiadu wojskowego oraz taktycznego wywiadu osobowego jako kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo Sił Zbrojnych. Główny nacisk artykułu położony jest na ...
 • Marketing (added: 2015-09-29) 

  Surówka-Marszałek, Danuta; Fudaliński, Janusz; Smutek, Halina; Walas-Trębacz, Jolanta; Płonka, Maria; Bober, Tomasz; Śmigielska, Grażyna; Plichta, Jarosław; Rawski, Marek; Liber, Janusz; Oczkowska, Renata; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Dołhasz, Magdalena; Łapczyński, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 (added: 2016-01-08) 

  Sienkiewicz, Piotr; Skulimowski, Mariusz; Bieniek, Mieczysław; Ćwięk, Henryk; Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter; Dzwigaj, Czesław; Liber, Janusz; Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This study is devoted to the new trends in research, especially in the field of security studies, including national and international security, in the evolving areas of contemporary reality. The book is addressed ...
 • Zapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCG (added: 2020-01-28) 

  Liber, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Artykuł ukazuje miejsce i rolę zapobiegania stratom w przeciwdziałaniu ryzyku w łańcuchach dostaw sektora dóbr szybko rotujących. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strat, ich wielkości oraz przyczyn ...