Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2006 : Studia, rozprawy, artykuły (added: 2014-06-30) 

    Pucek, Zbigniew; Nieciuński, Stanisław; Szumpich, Stanisław; Ziarko, Janusz; Wroński, Ryszard; Gaweł, Anna; Kulczycki, Jerzy; Blachnicki, Bogusław; Kliś, Maria; Jordan, Maria; Bożek, Martin; Rojek, Piotr; Młynarczyk, Andrzej; Młynarczyk, Krystian; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  • Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie (added: 2019-06-21) 

    Nieciuński, Stanisław; Kulczycki, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    "Przez pojęcie standardów zwykle rozumie się ściśle określone modele, wymogi lub wzorce, np. wzorce zachowania się. Julian P. Sawiński pisze: „Standard oznacza przede wszystkim »coś«, ten wynik, który jest oczekiwany i ...