Now showing items 1-2 of 2

  • Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym (added: 2020-02-06) 

    Kula, Lilla (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    The alternative methods used in finding solutions to disputes are also called the ADR methods. This is an abbreviation for Alternative Dispute Resolution and it means alternative (in relation to legal proceedings) ways ...
  • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1, 2015 (added: 2016-05-17) 

    Widacki, Jan; Rab, Henriett; Bagan-Kurluta, Katarzyna; Szabó, Krisztián; Więzowska-Czepiel, Beata; Bogoslavets, Volodymyr; Rosiak, Piotr; Curzydło, Anita; Kula, Lilla; Bernat, Rafał; Baran, Agnieszka; Swaldek, Michał; Kołodziejczyk, Łukasz; Stosur, Arkadiusz; Jasińska, Katarzyna; Jabłońska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)