Now showing items 1-6 of 6

 • Krytyka pretensjonalnego historyzmu w twórczości Witkacego i Gruszczyńskiego na przykładzie ul. Retoryka w Krakowie (added: 2021-03-03) 

  Węcławowicz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł omawia architekturę fin de siècle przy ulicy Retoryka w Krakowie i jej recepcję przez artystów awangardy lat dwudziestych następnego stulecia. U schyłku wieku XIX tekstualność historyzmu była aprobowana, ale ...
 • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3 Architektura i sztuka (added: 2021-03-03) 

  Banasik-Petri, Katarzyna; Jasiński, Artur; Węcławowicz, Tomasz; Kronowski, Dariusz; Hryń, Stanisław; Malec-Zięba, Emilia; Urbańska, Marta, Anna; Pinto Perez, Blanca; Ingarden, Krzysztof; Wowczak, Jerzy (2020)
  Ze wstępu: "Czwarty już numer kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych, którego przewodnim tematem została „Architektura i sztuka”, jest wyjątkowy z racji jubileuszu dwudziestolecia ...
 • Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym (added: 2020-02-13) 

  Krzysztofek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Sodalicje mariańskie kobiet działające w okresie międzywojennym w Krakowie skupiały w swoich kręgach osoby wywodzące się z różnych środowisk - nauczycielki, urzędniczki, członkinie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego ...
 • Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (added: 2019-06-25) 

  Kapera, Izabela; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Čuka, Peter; Alejziak, Bożena; Tracz, Mariola; Prylińska, Monika; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Cieślikowski, Krzysztof; Góra, Agnieszka; Żemła, Michał; Wakszyński, Mariusz; Kowalik, Arletta; Wolak, Grzegorz; Cziomer, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ...
 • Waterfront student centre in Krakow (added: 2020-12-04) 

  Rodrigue, Kongne Mousob
  INTRODUCTION: "“Waterfront revitalization is one of the most interesting phenomena of urban renewal of the last decades, bringing ‘cities on water’ around the world to a new leadership. […] port and fluvial cities can be ...
 • Zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” Krakowie w latach 1809–1815 (added: 2021-12-23) 

  Cichoń, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł prezentuje zmiany prawnoustrojowe, jakie wprowadzono w Krakowie w okresie jego przynależności do Księstwa Warszawskiego (1809–1815). W tym czasie Kraków należał do „napoleońskiej” Europy. W artykule opisano zmiany ...