Now showing items 1-15 of 15

 • Granice wymiaru kary przewidziane przez ustawę i dolegliwość kary - kilka uwag w kontekście zakazu z arL: 18 k.s.h. (added: 2020-12-04) 

  Pawlik, Renata (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2019)
  "W art. 53 k.k. zawarto tzw. ogólne dyrektywy wymiaru kary, wskazując, że sąd wymierza karę według własnego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc na to, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia ...
 • Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej (added: 2014-10-09) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The paper is focusing on the issues of incest and sexual freedom. Incest is understood as maintaining a sexual relationship among relatives in the direct line, siblings and persons related by adoption. Th e clause regarding ...
 • Kilka uwag z okazji 13. rocznicy podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską (added: 2019-05-15) 

  Suchocka, Hanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Instytucja konkordatu w drugiej połowie XX wieku przechodziła swoistą ewolucję. Jak podkreśla się w literaturze włoskiej, w okresie Soboru Watykańskiego II wydawało się, że konkordat jako instrument wzajemnych stosunków ...
 • Konteksty prawa i praw człowieka (added: 2016-01-07) 

  Lubelski, Marek; Banasik, Katarzyna; Franosz, Tomasz; Strzelec, Adam; Zelek, Agnieszka; Kusion, Mariusz; Rachtan, Łukasz; Lewandowska-Malec, Izabela; Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W monografii i znalazły się artykuły prezentujące stan prawny na 2010 rok, pozornie ze sobą niezwiązane, bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym, prezentujące zainteresowania badawcze osób o różnym doświadczeniu i ...
 • Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym (added: 2019-05-24) 

  Pawlik, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Ze wstępu: "Jak pisał G. Radbruch, prawo karne jest nie tylko źródłem, ale również barierą karalności. W teorii prawa już stosunkowo dawno pojawił się pogląd, że nie należy posługiwać się represją karną, gdy można w ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2006 (Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Stosunki państwo-Kościół) (added: 2014-09-19) 

  Stańczyk, Janusz; Suchocka, Hanna; Krukowski, Józef; Mezglewski, Artur; Szczepaniak, Jan; Zarzycki, Zdzisław; Sutor, Julian; Czaja, Jan; Czaja, Jan; Paleczny, Tadeusz; Grygajtis, Krzysztof; Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej z art. 77 ust. 1 konstytucji RP w świetle jedności systemu prawa (added: 2019-06-11) 

  Szczerbińska-Byrska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Obowiązek odszkodowawczy państwa jest konsekwencją zasady państwa prawa oraz zasady równości obywateli. Ustawodawca konstytucyjny stanowi w art. 77 Konstytucji RP, że każdy ma prawo do wynagrodzenia ...
 • Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 1, Studia konstytucyjne (added: 2016-10-27) 

  Grawert, Rolf; Bożyk, Stanisław; Bergsdorf, Wolfgang; Jamróz, Adam; Malec, Jerzy; Wołpiuk, Waldemar J.; Biernat, Tadeusz; Grabowska, Sabina; Wieciech, Tomasz; Sarnecki, Paweł; Dąbrowski, Marcin; Bankowicz, Marek; Brodziński, Witold; Stern, Klaus; Banaszak, Bogusław; Tatham, Allan F.; Garlicki, Leszek; Kundoch, Harald G.; Bainczyk, Magdalena; Barcz, Jan; Kosikowski, Cezary; Gubała, Marcin; Mazuryk, Marcin; Pardus, Jerzy; Pardus, Borys; Complak, Krystian; Eckhardt, Krzysztof; Czarny, Piotr; Jamróz, Lech; Piotrowski, Ryszard; Przywora, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2002 (added: 2014-09-01) 

  Kubát, Michał; Czarny, Ryszard; Pietrzyk, Dorota; Horodyski, Miłosz; Grzybowski, Marian; Staszków, Jan; Maciąg, Marek; Hładij, Michał; Szczurek, Wiesław; Kornaś, Jerzy; Kloczkowski, Jacek; Szarota, Zofia; Panek, Anna; Tabora-Marcjan, Ewa; Sierankiewicz, Ewa; Paleczny, Tadeusz; Warmińska, Katarzyna; Blachnicki, Bogusław; Fatuła, Dariusz; Dołhasz, Magdalena; Kubacka, Dominika; Świerczyńska, Jowita; Boczkowska, Barbara; Seniów, Jerzy; Hadżinikołowa, Elena; Grott, Olgierd (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2003 (added: 2014-07-30) 

  Biernat, Tadeusz; Lewandowska-Malec, Izabela; Zarzycki, Zdzisław; Reszczyński, Jarosław; Sobczak, Witold; Wałecka, Agnieszka; Zgómiak, Marian; Kargol, Anna; Hoffmann, Henryk; Babuśka, Iwona; Rosicka, Janina; Warszyńska, Jadwiga; Oliwkiewicz, Barbara; Swierczyńska, Jowita; Kubacka, Dominika; Staszków, Jan; Dziedzicki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2005 (added: 2014-07-07) 

  Lewandowski, Henryk; Kostecki, Apoloniusz; Lubelski, Marek; Kubiak-Cyrul, Agnieszka; Tor, Krzysztof; Buczek, Andrzej; Hofmańska, Ewa; Smaga, Łukasz; Banasik, Katarzyna; Lewandowska-Malec, Izabela; Ślusarska, Renata; Karp, Janusz; Obirek, Stanisław; Czajkowski, Wojciech; Pulit, Anna; Olearczyk, Teresa; Galata, Stanisław; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Pozorne dylematy polskiego ustawodawcy, czyli fundamenty zasad karania (added: 2020-02-12) 

  Lubelski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "W Polsce od lat mamy do czynienia z głoszonymi przez różne ugrupowania polityczne, ale także i przez niektórych przedstawicieli nauki, zamysłami reformowania prawa karnego, których naczelną tezą jest tzw. znaczne ...
 • Prawo do bezpieczeństwa w świetle międzynarodowych i polskich regulacji prawnych (added: 2020-02-10) 

  Poździoch, Stefan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The notion of security is considered in reference to nearly all the aspects of human life. The question of the security of the state, society, and citizen is becoming an ever more complex and interdisciplinary question. ...
 • Skutek prawny referendum lokalnego (added: 2020-02-11) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Gdy w roku 1998 wybuchł konflikt w sprawie budowy drogi ekspresowej, stanowiącej obwodnicę Augustowa, przebiegającej przez tereny prawnie chronione (Dolinę Rospudy) w postaci estakady, politycy zaproponowali ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2013 (added: 2014-10-30) 

  Bochenek, Artur; Kościelniak, Grzegorz; Poździoch, Stefan; Ibek, Anna; Kolaszyński, Mateusz; Widacki, Jan; Staszel, Renata; Damasiewicz, Agnieszka; Huszcza, Martyna; Sala-Szczypiński, Marcin; Bałos, Iga; Koczur, Sebastian; Wojtarowicz, Małgorzata; Szuba-Boroń, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)