Now showing items 1-1 of 1

  • Państwa Bałtyckie wobec inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (added: 2019-04-30) 

    Tomala, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Ze wstępu: "Koncepcja Partnerstwa Wschodniego, zaprezentowana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dotyczy szerszego; zaangażowania się Unii Europejskiej w politykę wschodnią, zwłaszcza wobec Armenii, Azerbejdżanu, ...