Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2009 (added: 2014-03-28) 

    Czaja, Jan; Jaworski, Michał; Kraj, Kazimierz; Ciechanowski, Grzegorz; Stańczyk, Jerzy; Żebrowski, Andrzej; Mielus, Magdalena; Plichta, Jarosław; Urban, Andrzej; Kosmaty, Piotr; Pepłoński, Andrzej; Służałek, Dominik; Докашенко, Віктор М.; Śliż, Małgorzata; Banach, Marian; Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  • Ewolucja ugrupowań terrorystycznych (added: 2020-01-31) 

    Jaworski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Artykuł analizuje ewolucję ugrupowań terrorystycznych, począwszy od organizacji zależnych od sponsorów, aż do złożonych, niezależnych podmiotów przejmujących wybrane funkcje i zadania państwa. Autor podaje przykład m.in. ...