Now showing items 1-1 of 1

  • Eliminacyjny zbieg przepisów w polskim prawie karnym (added: 2020-02-20) 

    Fedorszczak, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Zbieg przepisów prawno-karnych jako rezultat kodyfikowania polskiego prawa karnego stwarza dla jego doktryny i praktyki szereg problemów. Sytuacja zbiegu przepisów zachodzi, kiedy jeden konkretny czyn popełniony przez ...