Now showing items 1-1 of 1

  • III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej (added: 2019-06-24) 

    Romiszewska, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Trudno precyzyjnie ustalić, kiedy rozpoczęła się dyskusja o ewentualnych zmianach ustrojowych w państwie, które mogłyby doprowadzić do przekształcenia III Rzeczypospolitej w IV, oraz kto pierwszy użył sformułowania „IV ...