Now showing items 1-1 of 1

  • Pobyt żydów polskich w Austrii w okresie 1945-1952 (added: 2019-06-17) 

    Pilch, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Zmiany, jakie zaszły w Europie w następstwie klęski wojennej Trzeciej Rzeszy, nie ominęły również Polski. Państwo polskie ponownie się odrodziło, chociaż w wyniku decyzji zwycięskich w tej wojnie wielkich mocarstw w ...