Now showing items 1-1 of 1

  • Henryk Sienkiewicz a świat arabski (added: 2019-05-22) 

    Dziewanowska, Anna; Sienkiewicz, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    (...)"Sienkiewiczowski obraz świata arabskiego naznaczony jest zastanawiającą sprzecznością. Z jednej strony w licznych listach i notatkach pisarz daje świadectwo fascynacji egzotyczną krainą (jest to szczególnie widoczne ...