Now showing items 1-1 of 1

  • Geneza i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie prywatnym (added: 2020-02-20) 

    Jastrzębski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Pojęcie klauzuli rebus sic stantibus ukształtowało się około XII w., konkretnie zaś było związane z działalnością glosatorów na obszarze ówczesnych uniwersytetów Półwyspu Apenińskiego. Nie było znane źródłom prawa ...