Now showing items 1-1 of 1

  • Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii (added: 2019-04-15) 

    Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    "Jednym ze sposobów wyjaśniania procesów narodowotwórczych jest etnosymbolizm. Przyjmuje on za kluczowe dla powstawania narodów odwoływanie się do historycznego dziedzictwa, wspólnych mitów, zbiorowej pamięci oraz ...