Now showing items 1-6 of 6

 • Cła litewskie 1630–1634 (z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za podskarbiostwa Stefana Paca) (added: 2020-02-21) 

  Filipczak-Kocur, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Stefan Pac był podskarbim ziemskim, czyli wielkim, od 17 grudnia 1630 r. do 26 listopada 1635 r. Wcześniej, od 26 czerwca 1630 r., pełnił funkcję podskarbiego nadwornego, którą objął po Pawle Wołłowiczu zmarłym 6 marca ...
 • Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina 1663–1676 (added: 2020-02-20) 

  Filipczak-Kocur, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Hieronim Kryszpin Kirszensztein został podskarbim 4 września 1663 r. Sprawował ten urząd do 1676 r. Przed 17 kwietnia sprzedał go Benedyktowi Pawłowi Sapieże na życzenie króla Jana III Sobieskiego za 10 000 dukatów. Niedługo ...
 • Księga skarbowa z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie (added: 2020-02-21) 

  Filipczak-Kocur, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy w Kijowie znajduje się księga o sygnaturze fond 1, opis 1, nr 2. O księdze tej oraz trzech innych pisała Łubów Hiscowa: Nie wiadomo, w jaki sposób w latach trzydziestych znalazły ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIV (added: 2014-04-30) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Tęgowski, Jan; Szulc, Tadeusz; Filipczak-Kocur, Anna; Kitowski, Piotr; Moras, Małgorzata; Krzymkowski, Marek; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Mataniak, Mateusz; Kubicki, Tomasz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Malec, Dorota; Smyk, Grzegorz; Mielcarek, Adam Janusz; Kozyra, Waldemar; Siemaszko, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)