Now showing items 1-2 of 2

  • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2006 : Konteksty społeczne i cywilizacyjne przemian współczesnej rodziny (added: 2014-06-25) 

    Kawula, Stanisław; Kopytek, Elżbieta; Kopytek, Elżbieta; Kycia, Alicja; Oberuč, Jaroslav; Gizella, Jerzy; Gizella, Jerzy; Szmyd, Jan; Olearczyk, Teresa; Wasilewska, Monika; Kuleta, Małgorzata; Dobranowska, Barbara; Piątek, Jadwiga; Kania, Bożena; Młynek, Justyna; Dudek, Anna; Gardyła, Alina; Panek, Anna; Kubas, Małgorzata; Józefik, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  • Wielokulturowy wymiar starości (added: 2019-06-21) 

    Dudek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Z wprowadzenia: "Przemiany demograficzne końca XX i początku XXI wieku doprowadziły do tego, że ludzie starzy stają się obecnie najliczniejszą populacją w społeczeństwach. Inne przemiany następują w wyniku postępującej ...