Now showing items 1-1 of 1

  • Stanowisko Federacji Rosyjskiej wobec Synergii Czarnomorskiej (added: 2019-04-30) 

    Kaźmierczak-Pec, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Ze wstępu: "Po rozpadzie ZSRR i zakończeniu zimnej wojny w regionie Morza Czarnego rozpoczęły się procesy transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Region ten ze względu na swoje położenie i zasoby stał się ...