Now showing items 1-1 of 1

  • Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych (added: 2020-01-31) 

    Marecik, Krystian; Głodziński, Andrzej; Krawiec, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    Autorzy koncentrują się na zagadnieniach etycznych w przeprowadzaniu tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł zawiera szerokie omówienie oraz podział tych czynności na podstawie „ustawodawstwa policyjnego”. Na ...