Now showing items 1-2 of 2

  • O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania (added: 2020-02-20) 

    Borkowska-Bagieńska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Świadomość społeczna (nazywana też kulturą idei) definiowana jest jako zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań, faóre stają się wzorcami czy schematami myślenia ...
  • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XII (added: 2014-04-14) 

    Adamus, Jan; Fijałkowska, Lena; Wojciechowski, Rafał; Ptak, Marian J.; Kaczmarczyk, Aleksandra; Koredczuk, Józef; Głąb, Zbigniew; Lewandowska-Malec, Izabela; Głuszak, Marcin; Borkowska-Bagieńska, Ewa; Jurek, Piotr; Kubicki, Tomasz; Smyk, Grzegorz; Fermus-Bobowiec, Anna; Kruszewski, Tomasz; Kozyra, Waldemar; Dolata, Tomasz; Fedorszczak, Tomasz; Witkowski, Andrzej; Rogowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)