Now showing items 1-19 of 19

 • Ciąża, poród i opieka nad dzieckiem w więzieniach Królestwa Polskiego (1815–1867) (added: 2020-02-17) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Genezy współczesnych rozwiązań dotyczących dzieci osób pozbawionych wolności poszukiwać należy w latach Królestwa Polskiego, gdzie po raz pierwszy dostrzeżono konieczność uregulowania problemu kobiet ciężarnych i porodu ...
 • Doradca i opiekun przydany w świetle Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego – podobieństwa i różnice (added: 2020-02-19) 

  Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Studium przedstawia dwa przewidziane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, a dotąd nieznane instytucje: opiekuna przydanego i doradcy. Obie te funkcje miały na celu ochronę interesów majątkowych i osobistych małoletniego ...
 • Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego 1815–1867 (added: 2018-09-20) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Działalność oświatowa w więzieniach Królestwa Polskiego była konsekwencją XIX- -wiecznej zmiany poglądów na cele i warunki wykonywania kary pozbawienia wolności. Idea nauczania osadzonych przestępców na ziemiach Królestwa ...
 • Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej na ziemiach polskich w prawie karnym skarbowym do 1936 r. (added: 2020-02-19) 

  Bieda, Justyna; Rydz Sybilak, Katarzyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Początek systemu prawa skarbowego i idącego zaraz za nim prawa karnego skarbowego na ziemiach polskich wyznaczały niejednolicie ustawodawstwa państw zaborczych. Tak też odpowiedzialność osób trzecich za grzywny wymierzone ...
 • Niemajątkowe postanowienia w testamentach publicznych sporządzanych przez notariuszy zgierskich w latach 1825–1875 (added: 2020-02-21) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Zgodnie z treścią art. 895 KN, testament jest to al<t, mocą l<tórego testator rozporządza na czas, gdy już żyć nie będzie, całością lub częścią swojego majątku, a który odwołać może. Definicja testamentu zawarta w ...
 • Organizacja i funkcjonowanie aresztów policyjnych w Królestwie Polskim w latach 1817–1867. Część I (added: 2020-04-30) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Areszty policyjne zostały utworzone na mocy rozporządzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z dnia 6 października 1817 r. Powołano je do życia w celu zapewnienia odpowiedniego miejsca odizolowania dla osób ...
 • Organizacja i funkcjonowanie ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (1815-1867) w świetle źródeł. Dotychczasowe ustalenia i perspektywy badawcze (added: 2020-02-13) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W wieku X IX kara pozbawienia wolności stała się w wielu europejskich kodeksach karnych karą podstawową, co zrodziło szeroką dyskusję o reformie organizacji więziennictwa w całej Europie - również w Królestwie Polskim. ...
 • Rodzaje ośrodków pozbawienia wolności w Królestwie Polskim (added: 2018-10-12) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W XIX w. w wielu europejskich kodeksach karnych, w tym także w Królestwie Polskim, kara więzienia stała się sankcją podstawową. W obliczu tych zmian w Królestwie Polskim rozpoczęła się szeroka dyskusja dotycząca reformy ...
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. X (added: 2014-09-09) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Podgórska, Magdalena; Głuszak, Marcin; Lewandowska-Malec, Izabela; Filipczak-Kocur, Anna; Ujma, Magdalena; Sawicki, Mariusz; Zajęcki, Maurycy; Szulc, Tadeusz; Malec, Dorota; Jackowska, Kinga; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stefanek-Dziadosz, Aneta; Kulesza, Adam; Pyziak, Michał; Tkaczuk, Marek; Dąbrowski, Karol; Kozyra, Waldemar; Kwiecień, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XI (added: 2014-04-14) 

  Kamińska, Krystyna; Uruszczak, Wacław; Nowosad, Wiesław; Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Filipczak-Kocur, Anna; Głąb, Zbigniew; Głuszak, Marcin; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska, Dorota; Dziadzio, Andrzej; Stoczewska, Barbara; Pyziak, MIchał; Rakowski, Maciej; Wrzyszcz, Andrzej; Witkowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XIX (added: 2017-03-17) 

  Fijałkowska, Lena; Podgórska-Mikuła, Arkadia; Moniuszko, Adam; Rosa, Wacław; Gołaszewski, Łukasz; Kitowski, Piotr; Kościelak, Sławomir; Głuszak, Marcin; Klimaszewska, Anna; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Bednarska, Patrycja; Mataniak, Mateusz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kamińska, Paulina; Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata; Michalski, Dawid; Kwiecień, Sebastian; Machura, Agnieszka; Dąbrowski, Karol; Graczyk, Konrad; Rzenno, Natalia; Nancka, Grzegorz; Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej; Maciejewski, Tadeusz; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Wałdoch, Jacek; Sołga, Przemysław; Kwiecień, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XV (added: 2014-04-30) 

  Łopatecki, Karol; Bednaruk, Waldemar; Cichoń, Paweł; Smyk, Grzegorz; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Kubicki, Tomasz; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzelecka, Monika; Rydz-Sybilak, Katarzyna; Nowakowski, Michał; Kurkowska, Edyta; Tyrchan, Mikołaj; Lewandowska-Malec, Izabela; Matuszewski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVI (added: 2014-11-04) 

  Lewandowska-Malec, Izabela; Mikuła, Maciej; Moniuszko, Adam; Pilarczyk, Piotr M.; Bednaruk, Waldemar; Głuszak, Marcin; Krzymkowski, Marek; Moras, Małgorzata; Gałędek, Michał; Kubicki, Tomasz; Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Machut-Kowalczyk, Joanna; Godek, Sławomir; Krauza, Krzysztof; Gondek, Maciej M.; Jastrzębski, Robert; Hull, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XVIII (added: 2015-12-22) 

  Goźdź-Roszkowski, Krzysztof; Kitowski, Piotr; Głuszak, Marcin; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Kruszewski, Tomasz; Rodak, Mateusz; Żukowski, Przemysław Marcin; Świątkowski, Andrzej Marian; Marciniak-Sikora, Anna; Matuszewski, Jacek; Uruszczak, Wacław; Szpoper, Dariusz; Sowa, Jan (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2015)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XX : Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2018-07-27) 

  Malec, Jerzy; Matuszewski, Jacek; Witkowski, Wojciech; Materniak-Pawłowska, Małgorzata; Rymaszewski, Zygfryd; Maciejewski, Tadeusz; Głuszak, Marcin; Sobiech, Jan; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Bieda, Justyna; Klimaszewska, Anna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Sadłowski, Michał Patryk; Waniek, Danuta; Dutka, Paweł; Buchwald-Cieślak, Dorota; Cichoń, Paweł; Rakowski, Maciej; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota; Strzała, Marek; Budziński, Janusz R.; Wiśniewska, Ewa; Ożóg, Michał; Kozyra, Waldemar; Modrzyński, Paweł Mateusz; Mikuła, Maciej; Krzysztofek, Katarzyna; Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXI Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2019-11-25) 

  Kruszewski, Tomasz; Gajewska, Jolanta; Cetwiński, Marek; Gałędek, Michał; Mataniak, Mateusz; Sitek, Bronisław; Bieda, Justyna; Machut-Kowalczyk, Joanna; Krzysztofek, Katarzyna; Pokoj, Jakub; Szewczak-Daniel, Mariola; Wałdoch, Jacek; Bednaruk, Waldemar; Dworas-Kulik, Justyna; Marszałek, Piotr Krzysztof; Graczyk, Konrad; Mielnik, Hubert; Truszkowski, Bartosz; Ługowski, Bartłomiej; Majdański, Paweł; Kozyra, Waldemar; Czech-Jezierska, Bożena Anna; Pyter, Magdalena; Kazimierczuk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXII 2019 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych (added: 2020-04-29) 

  Szulc, Tadeusz; Głuszak, Marcin; Dębicka, Malwina; Kubus, Radosław; Gałędek, Michał; Bieda, Justyna; Michoń, Marcin; Smyk, Grzegorz; Machut-Kowalczyk, Joanna; Janicka, Danuta; Maksimiuk, Diana; Mazurek-Płecha, Irmina; Wiśniewska, Dorota; Graczyk, Konrad; Szymański, Andrzej; Niewiński, Kamil; Szczygieł, Tomasz; Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
 • Utrata mocy testamentu w świetle ustawodawstwa obowiązującego na ziemiach Królestwa Polskiego (added: 2020-02-21) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Testament jest czynnością prawną szczególnego rodzaju, gdyż samo jego sporządzenie nie wywołuje skutków prawnych. Powstanie tych skutków ma miejsce dopiero w chwili otwarcia spadku, tj. od chwili śmierci testatora. A ...
 • Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych (added: 2020-02-19) 

  Bieda, Justyna; Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The first actions undertaken by the authorities to encourage foreigners to settle in Poland and develop industry took place in the Duchy of Warsaw. An economic development policy was also an objective of the Kingdom of ...