Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2007 (Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie) (added: 2014-06-30) 

    Bakalarz, Agnieszka; Bojko, Krzysztof; Kownacki, Piotr; Obeidat, Hayssam; Pawlak, Katarzyna; Przybysławska, Katarzyna; Szyszlak, Tomasz; Tokarski, Stanisław; Trojnar, Ewa; Wójcik, Jerzy; Bakalarska, Malwina; Kraśniewski, Mariusz; Pawlak, Katarzyna; Trzciński, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką krajów Orientu. Poświęcony jest zagadnieniom polityki oraz kultury wybranych krajów Azji i Afryki. ...
  • Problem osad beduińskich na izraelskiej Pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego (added: 2019-05-13) 

    Przybysławska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "14 lipca 1965 r. weszła w życie izraelska ustawa o planowaniu i budownictwie, która zasadniczo wpłynęła na status i warunki życia mniejszości arabskiej w Izraelu, w tym zaś przede wszystkim na kategorię zaliczaną do ...