Now showing items 1-1 of 1

  • Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

    Dziwiński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    Z wprowadzenia: "Uczestnictwo Polski w procesie integracyjnym z Unią Europejską jest zjawiskiem złożonym i dynamicznym. Ważną rolę odgrywają w nim banki. Powodzenie integrowania się Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi ...