Now showing items 1-1 of 1

  • Badanie postrzegania marki regionalnej i lokalnej (added: 2015-03-23) 

    Mędrzyk, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Praca analizuje wizerunek marki regionalnej i lokalnej na podstawie Doliny Karpia oraz przedstawia ocenę tego wizerunku w kontekście pozycji miasta/regionu i postrzegania przez docelowych odbiorców. Autor zwraca szczególną ...