Now showing items 1-1 of 1

  • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych (added: 2018-10-07) 

    Wiśniewska, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowywania i upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, np. Michael ...