Now showing items 1-1 of 1

  • 0 pojęciu bezpieczeństwa (added: 2020-01-28) 

    Konieczny, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Celem artykułu jest próba przedstawienia ogólnej koncepcji bezpieczeństwa (security), w szczególności takiej, która mogłaby mieć zastosowanie do studiów nad bezpieczeństwem zarówno w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ...