Now showing items 1-11 of 11

 • Annegret Kramp-Karrenbauer – przyszła kanclerz RFN? (added: 2019-09-24) 

  Trajman, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Wraz ze zwycięstwem Annegret Kramp-Karrenbauer w rywalizacji o stanowisko przewodniczącego CDU rozpoczęły się spekulacje dotyczące jej szans na objęcie urzędu kanclerskiego. Niniejszy artykuł przybliża sylwetkę nowej ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1 (XLII): Niemiecka polityka bezpieczeństwa w trudnych czasach (added: 2021-06-28) 

  Molo, Beata; Kleinwächter, Lutz; Thielicke, Hubert; Larres, Klaus; Crome, Erhard; Koszel, Bogdan; Kosman, Michał M.; Kruk, Aleksandra; Paterek, Anna; Świder, Małgorzata; Bujwid-Kurek, Ewa; Piękoś, Karol; Zimmering, Raina; Handl, Vladimír; Hrušková, Eliška; Rendl, Adam; Staňková, Marie; Ženka, Ctirad; Elsenhans, Hartmut; Schilling, Walter; Gawron, Dominika; Stępniewska-Szydłowska, Paulina; Khmilevska, Polina; Grudzińska, Adrianna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  From Introduction: "Germany is economically the strongest country in Europe. As such, it is striving for leadership in the EU and keeps developing into a geo-economic power with global interests. The dynamism of the ...
 • Challenges for German Energy Security in the Context of Nuclear and Coal Phase-Out (added: 2021-06-28) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł koncentruje się na głównych wyzwaniach bezpieczeństwa energetycznego (rozumianego jako bezpieczeństwo dostaw energii) Niemiec w kontekście rezygnacji z wykorzystywania energii jądrowej i węgla do produkcji energii ...
 • Climate Protection and German Energy Security in the Second Decade of the 21st Century (added: 2019-09-24) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Opracowanie prezentuje zależności między wyzwaniami ograniczenia zmian klimatu a bezpieczeństwem energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku. Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego następuje w sytuacji ograniczania ...
 • German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative (added: 2019-09-24) 

  Ciesielska-Klikowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Relacje niemiecko-chińskie na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej intensyfikacji. W ramach budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku (od 2013 r.) Chiny dążą do wzmocnienia stosunków z Republiką Federalną Niemiec, budując je ...
 • Germany’s Security Policy versus NATO’s and the EU’s Security and Defence Policy in the Twenty-First Century (added: 2021-06-28) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest analiza polityki bezpieczeństwa zjednoczonych Niemiec pod kątem ich powiązań z NATO oraz Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony w latach 1998– 2019. Rozwój potencjału obronnego Niemiec i ich wkład ...
 • Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 – marzec 2019) (added: 2019-09-24) 

  Kruk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Celem artykułu jest analiza działalności Heiko Maasa w pierwszym roku sprawowania urzędu ministra spraw zagranicznych Niemiec. Polityk prezentował się jako zwolennik multilateralizmu (z określonymi normami, porozumieniami ...
 • Nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung – eine Sicht aus Deutschland (added: 2021-06-28) 

  Thielicke, Hubert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Celem artykułu jest analiza aktualnych zagadnień związanych z ideą nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia. Główny nacisk położono na zobrazowanie zaangażowania Niemiec w proces wzmocnienia roli Traktatu o ...
 • Strategiczni partnerzy czy systemowi konkurenci? Ewolucja polityki Niemiec wobec Chin (added: 2019-09-24) 

  Morozowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Zawarte w 2004 r. partnerstwo strategiczne Republiki Federalnej Niemiec z Chińską Republiką Ludową znacząco ewoluowało na przestrzeni 15 lat. Wraz z tą ewolucją instytucjonalnej współpracy bilateralnej zmienia się także ...
 • The Influence of the Conflict in Ukraine (2014–2018) on Germany’s Relations with Russia (added: 2019-09-24) 

  Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Po zjednoczeniu Niemiec, rządy Republiki Federalnej forsowały politykę strategicznego partnerstwa z Rosją, szczególnie w obszarze gospodarki. Dopiero rząd A. Merkel w większym stopniu zaczął zwracać uwagę na łamanie praw ...
 • Umrisse deutscher Außenpolitik (added: 2021-06-28) 

  Crome, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Trzydzieści lat po zjednoczeniu, Niemcy są ponownie głównym ośrodkiem władzy w Europie, odrywają kluczową rolę w UE i stały się potęgą w wymiarze geoekonomicznym, z interesami w skali globalnej. Rozszerzenie UE na wschód ...