Now showing items 1-13 of 13

 • Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém (added: 2020-02-03) 

  Buzalka, Ján (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Podľa niektorých odborníkov bola v súčasnom období vývinu ľudskej civilizácie započatá taká kvalitatívna zmena, ktorá v podstate značí tretiu vlnu tohto vývinu1. Dôsledkom tejto zmeny je skutočnosť, že decízna sféra v ...
 • Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 1 (XXX) : Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska/klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe (added: 2018-10-22) 

  Molo, Beata; Wyligała, Helena; Kamola-Cieślik, Małgorzata; Wojcieszak, Łukasz; Bałamut, Anna; Tomala, Magdalena; Grzela, Joanna; Gacek, Łukasz; Morawska, Ewelina; Kraj, Kazimierz; Kotulska, Olga; Stępniewska, Paulina; Gawron, Dominika; Gibas-Krzak, Danuta; Lasoń, Marcin; Machniak, Arkadiusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym tomie podjęte zostały aktualne zagadnienia związane z wybranymi aspektami bezpieczeństwa ekologicznego (w ujęciu przedmiotowym i narodowym), jak również implikacjami powiązania kwestii ochrony ...
 • Energia odnawialna jako kluczowy element bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego i środowiskowego państw nordyckich (added: 2018-08-08) 

  Tomala, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, które decydują o rozwoju sektora energii odnawialnej w krajach nordyckich. Tradycyjne nośniki energii są przyczyną problemów społecznych, ekonomicznych i klimatycznych. ...
 • Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy (added: 2019-06-26) 

  Gronowicz, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Z wprowadzenia: "Oprócz działań technicznych, prowadzących do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu lądowego na środowisko, podejmowane są również działania zmierzające do obniżenia uciążliwości ekologicznej ...
 • Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich (added: 2019-05-24) 

  Tomala, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podatek ekologiczny jest świadczeniem pieniężnym, którego podstawą jest jednostka naturalna pewnego zjawiska, które wywiera szczególnie negatywny wpływ na środowisko. Podstawową funkcją tego podatku powinna być funkcja ...
 • Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość (added: 2019-06-06) 

  Huczek, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Teoretyczne podstawy działania i rozwoju organizacji pozarządowych można przedstawić w oparciu o ekonomię, socjologię i politologię. Z perspektywy ekonomii, organizacje pozarządowe zajmują niszę między państwem a ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2011 : Z problematyki ekonomii i zarządzania (added: 2014-04-30) 

  Szewczyk, Ryszard; Huczek, Marian; Chodyński, Andrzej; Fatuła, Dariusz; Iwasiewicz, Andrzej; Paszek, Zbigniew; Saunders, Edmund (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Niniejszy zeszyt „Państwa i Społeczeństwa” w całości poświęcony został problemom ekonomicznym, a także zagadnieniom rozpatrywanym w ramach szeroko pojmowanego zarządzania. Zeszyt otwiera artykuł na temat roli pieniądza ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2006 : Studia, rozprawy, artykuły (added: 2014-06-30) 

  Pucek, Zbigniew; Nieciuński, Stanisław; Szumpich, Stanisław; Ziarko, Janusz; Wroński, Ryszard; Gaweł, Anna; Kulczycki, Jerzy; Blachnicki, Bogusław; Kliś, Maria; Jordan, Maria; Bożek, Martin; Rojek, Piotr; Młynarczyk, Andrzej; Młynarczyk, Krystian; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
 • Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności (added: 2019-06-19) 

  Kostuch, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Agroekosystemy — ekosystemy uprawowe w naturalnych środowiskach przyrodniczych, czyli utworzonych samymi siłami przyrody, nie występują naturalnie. Swoje istnienie zawdzięczają bowiem człowiekowi, który je wprowadził ...
 • Rozwój zrównoważony – wyzwanie XXI wieku (added: 2019-06-19) 

  Klima, Stanisława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Realizowanie zbyt forsownej industrializacji, nieskoordynowanej z wymogami ochrony środowiska, doprowadziło do powstania niekontrolowanych następstw w środowisku przyrodniczym. Pomijanie przez mechanizm ekonomiczny ...
 • Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 3 (added: 2020-07-07) 

  Kaczmarska, Elżbieta; Raźniak, Piotr; Mydel, Rajmund; Drożdż-Szczybura, Małgorzata; Korzeniowska, Agata; Lizak, Oriana; Brzosko-Sermak, Agnieszka; Długosz, Zbigniew; Winiarczyk-Raźniak, Anna; Wilczyński, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Z wprowadzenia: "Trzeci trzeci tom monografii poświęcony problematyce gospodarowania przestrzenią wskazuje na różnorodność tematów związanych z tą problematyką i różne zakresy opracowań. Wykorzystanie wielokierunkowych analiz ...
 • Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom (added: 2019-06-26) 

  Curzydło, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozwój motoryzacji niesie negatywne skutki w postaci liniowego skażenia powietrza, wody, gleby i roślin, a w konsekwencji na drodze łańcucha troficznego zagraża zwierzętom i człowiekowi. Szkodliwe dla zdrowia są nie ...
 • Zintegrowane zarządzanie środowiskiem jako instrument dotrzymania standardów jakości środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (added: 2019-06-19) 

  Kuropka, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Rozwój przemysłu na świecie i w Polsce wywołał, obok pozytywnych skutków, również bardzo dużo negatywnych, ż czego nie zdawano sobie sprawy. Człowiek, żeby przetrwać na Ziemi, został zmuszony do zmiany ...