Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1444

  Tytuł
  "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy [1]
  "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych" [1]
  Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich [1]
  Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku [1]
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Aktywizacja, rozwój, integracja: ku niezależnej starości [1]
  Albo bezpośrednia, albo demokracja [1]
  Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Alkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznym [1]
  Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego [1]
  Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna [1]
  Analgezja multimodalna z wykorzystaniem środków farmakologicznych najczęściej stosowanych w opiece przedszpitalnej oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych [1]
  Analiza EKG w praktyce ratownika medycznego [1]
  Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego [1]