Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1085

  Tytuł
  "Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy [1]
  "Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych" [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Aktywizacja, rozwój, integracja: ku niezależnej starości [1]
  Albo bezpośrednia, albo demokracja [1]
  Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej [1]
  Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego [1]
  Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego [1]
  Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [1]
  Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam [1]
  Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign) [1]
  Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis [1]
  Architektura i urbanistyka Izraela [1]
  Architektura pasażerskich terminali lotniczych [1]
  Archiwizacja elektronicznych zasobów bibliotecznych. Przegląd stosowanych metod ochrony [1]
  Aspekty psychologiczne ciężkich urazów termicznych w pediatrii [1]
  Aspiryna 115 lat od odkrycia-nowe zastosowania [1]
  Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwośći ich praktycznego wykorzystania [1]
  Badania marketingowe, ich istota i zakres [1]
  Badania metaanalityczne w pedagogice [1]