Now showing items 7-17 of 17

 • Między nowoczesną tożsamością a strategią marketingową. Japońska kultura popularna na Tajwanie (added: 2019-05-13) 

  Pawlak, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Produkty kultury popularnej pochodzenia japońskiego stanowią dziś bardzo ważną część oferty kultury popularnej na Tajwanie. Ich obecność można obserwować praktycznie,w każdej dziedzinie rozrywki. W telewizji tajwańskiej ...
 • Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosji (added: 2019-06-17) 

  Zaczkowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Głównym problemem, który poruszę, będzie charakterystyka rosyjskich grup neopogan. W pracy posłużę się definicją zjawiska, sformułowaną przez W. Hannegrafa: As a generał term, "neopaganism" covers all those modem movements ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2012 (added: 2014-06-27) 

  Sowa, Kazimierz; Pekaniec, Anna; Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka; Majorek, Marta; Wojniak, Justyna; Baran, Dariusz; du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Konik, Marcin; Gruca, Grzegorz; Mróz, Piotr; Szymańska, Beata; Kuźma, Józef; Karpińska-Ochałek, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Bieżący numer „Państwa i Społeczeństwa” zagospodarowany został przez dyscypliny ściśle humanistyczne: socjologię, fiozofię, pedagogikę, politologię i kulturoznawstwo, we wzajemnie przenikających się myślowo tekstach, ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2007 (added: 2014-06-24) 

  Pilch, Andrzej; Prendecki, Krzysztof; Skawińska, Mirosława; Mikołajczyk, Jolanta; Gajda, Agnieszka; Grott, Olgierd; Polaczek, Marta; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Bierówka, Joanna; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Maślanka, Tomasz; Walas-Trębacz, Jolanta; Galata, Stanisław; Litwin, Tomasz; Malec, Jerzy; Kotowska, Agata; Biernat, Tadeusz; Balicki, Marek; Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2004 (added: 2014-07-14) 

  Czaja, Jan; Pucek, Zbigniew; Blachnicki, Bogusław; Bromboszcz, Maja; Trzciński, Krzysztof; Grygajtis, Krzysztof; Zgómiak, Marian; Lewandowski, Henryk; Staszków, Jan; Jelonek, Adam; Księżyk, Marianna; Starzyk, Kazimierz; Galata, Stanisław; Kamiński, Włodzimierz; Majchrowski, Jacek; Kilian, Stanisław; Bujwid-Kurek, Ewa; ; Seniów, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Re:konstrukcja tożsamości – zabiegi autodefinicyjne w środowisku skonwergowanych mediów (added: 2014-01-29) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Rodzimowiercza tożsamość i jej źródła (added: 2019-06-12) 

  Potrzebowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zagadnienie tożsamości wyszło już poza wąskie ramy logiki i stało się obiegowym pojęciem w wielu krajach. Pytanie o narodową lub wyznaniową tożsamość jest częstym tematem wśród rozważań nad tym, kim jesteśmy. W Polsce ...
 • Stosunki władzy w islamie na przykładzie Egiptu, Maroka i Arabii Saudyjskiej (added: 2017-02-22) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Tożsamość Europy a jej wewnętrzne granice (added: 2019-06-13) 

  Sowa, Kazimierz Z. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Azja i Europa, Wschód i Zachód starożytnego świata, to kontynenty tak ze sobą zespolone, że wytyczenie pomiędzy nimi ścisłej, powszechnie akceptowanej granicy jest właściwie niemożliwe. Zgodnie z tzw. teorią pływów ...
 • Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej (added: 2019-06-26) 

  Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W próbach rekonstrukcji i zrozumienia miejsca człowieka w przestrzeni psychicznej, społecznej i kulturowej współczesna teoria często odwołuje się do koncepcji tożsamości. Analizy: psychologiczna, socjologiczna czy ...
 • Wolność jako cel wychowania: wizja tradycyjna i postmodernistyczna (added: 2015-03-05) 

  Niemirowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article is an attempt of the evaluation, which from pedagogic theories: traditional or postmodernist better serves the freedom of the man. The author determines the freedom as possibility of making everything what is ...